Metodekurs klatring

Kurs

Fra dato
25. juni 2020 kl. 08:00
Til dato
28. juni 2020
Vanskelighetsgrad
Ekstra krevende  
Passer spesielt for
Fjellsportinteresserte
Turtyper
Kurs, Instruktørkurs, Klatrekurs, Metodekurs, Klatreinstruktørkurs, Metodekursklatring
Arrangører
DNT fjellsport Bergen, Bergen og Hordaland Turlag , DNT fjellsport
Turkode
434
Dette arrangementet er over!

LEDIGE PLASSER. FORTLØPENDE OPPTAK Metodekurs klatring er første kurs du må delta på dersom du ønsker å utdanne deg til klatreinstruktør for å instruere i naturlig sikret klatring. Dette kurset går over fire dager, og klatreklippene på Sotra utenfor Bergen brukes som kursarena. Kurset  gir  en  grundig  gjennomgang  av  metoder  for  flertaulengders  naturlig  sikret  klatring  og kameratredning. Deltakerne forutsettes å beherske vanlige metoder for naturlig sikret klatring og kameratredning  før  de  kommer  på  kurset,  slik  at  kurset  kan konsentreres  om  å  gjennomgå  og drøfte  metoder som  er  egnet i kurssammenheng.  Kurset  er  første  trinn  i  utdanningen  til klatreinstruktør 1 lavland og klatreinstruktør 1 høyfjell. For å delta på kurset må du tilfredstille opptakskravene fra Norsk Fjellsportforum og gjennom en søknadsprosess der du dokumenterer at du har nok erfaring til å tilfredsstille disse. Se nederst på siden for informasjon om dette.

Vi forholder oss til DNT smittevernsinstruks for aktivitet, les mer her og under generelle vilkår. 

Dag 1:

•    Fremmøte.
•    Presentasjon av instruktører og deltagere / forventinger til kurset.
•    Presentasjon av kurset: Målsetting, fokus, metodikk, program, evaluering.
•    Utstyr – seletøy, tau. Enkelttau eller dobbelttau? Kameratsjekk.
•    Sikringsmidler – Ulike typer, plassering av sikringsmidler.
•    Standplasser, bygging av ulike typer standplasser. Krav som stilles.
•    Rappell – bygging av rappellfeste. Ulike rappellmetoder (Åtter, taubrems, knute, kroppsrappell), bruk og valg av klemknuter og håndtering av tau under rappell.
•    Kommunikasjon og taulagsrutiner, standplassrutiner. Tas i forbindelse med klatring av ruter på mer enn en taulengde.

•    Teorikveld: Den dynamiske sikringskjeden. Knuter og ulike slyngetyper (bånd vs tau). Skade på rappellslynger. Ulike karabinertyper. Feilbruk av utstyr, slitasje og svikt. NF-loggbok og NF-instruktørstigen.

Dag 2:

Kameratredning:

•    Rappell forbi knute på tauet.
•    Klemknutegang.
•    Overgang fra klemknutegang til rappell og omvendt.
•    Rappell med skadet over en taulengde. Stabilisering.
•    Heising med talje.
•    Rappell med skadet over to taulengder. Hengende standplass. Mariners knute.

•    Teorikveld: Førstehjelp og organisert redning. Risikofaktorer og ulykkesårsaker i klatring og fjellsport.

Sportsklatring:

•    Bygging av topptaufeste og topptauklatring.
•    Kameratsjekk og kommunikasjon.
•    Klatring på led, riktig bruk av ekspresslynger og gri-gri.
•    Snufester og metoder for å snu.

Dag 3:

•    Klatring av ruter på flere taulengder. Deltagerne leder ruter etter evne.
•    Kursstandplasser.
•    Kommunikasjon under vanskelige forhold.

•    Teorikveld: Klatreinstruktørens rolle. Verdi og normer, etikk, filosofi og historie. Alpine farer og turplanlegging. Klær, mat og drikke.

Dag 4:

Kameratredning fortsatt:

•    Avbinding av taubrems og frigjøring fra standplass.
•    Redningsøvelse hvor leder har falt og skadet seg. Sikrer skal ta seg opp til den skadde med klemknutegang og rapellere ned med den skadde.
•    Eventuelle tema som har blitt utsatt eller som bør gås grundigere gjennom.
•    Kursavslutning og evaluering.

Teori om fauna, flora, geologi og meteorologi er tema som tas opp når det faller seg naturlig ute på tur.

Opptakskrav til kurset:

 • Fylt 18 år ved kursets begynnelse.
 • Klatrekurs eller tilsvarende kunnskaper.
 • Bør ha generell leder- eller instruksjonserfaring.
 • Minimum to års erfaring med å lede boreboltsikrede sportsklatreruter, fra et utvalg ulike klatrefelt.
 • Sikkert og metodisk kunne lede grad 6- på blikk på boreboltsikrede sportsklatreruter.
 • Ha minimum 2 års erfaring med leding på flertaulengders ruter i ulike områder
 • Sikkert og metodisk kunne lede grad 5 på naturlige sikringer på ukjent klippe
 • Beherske vanlige metoder for kameratredning.

Presisering:
”2  års  erfaring”  må  forstås  som  2  år  med  relativt  høy  egenaktivitet,  med  minst  50 taulengder   i   året   på   naturlige   sikringer   og   et   betydelig   antall flertaulengders   ruter. Kameratredningskunnskaper  bør  godtgjøres  ved  å  dokumentere  minst  to  dager  med  kurs eller egentrening i kameratredning på naturlige sikringer i løpet av siste år, eller tilsvarende.

Rutiner for opptak:

Søker må fylle ut et søknadsskjema og en turdagbok over klatreaktivitet.
Lenke til søknadsskjema
Lenke til turdagbokskjema

Prekvalifisering: For å bli tatt opp til metodekurs klatring må du sende søknad og turdagbok til Norsk Fjellsportforum som vil vurdere om du tilfredsstiller opptakskravene til metodekurs klatring. Dersom du gjør det får du utstedt et bevis (prekvalifiseringsbevis) på dette. Når du har fått prekvalifiseringsbeviset vil DNT fjellsport Bergen som arrangerer metodekurset på kunne tilby deg plass på metodekurset i Bergen. Du får svar fra oss om du får plass på kurset innen 7. mai.

Dersom du allerede har et prekvalifiseringsbevis fra Norsk Fjellsportforum, kan du sende dette sammen med søknad og turdagbok direkte til DNT fjellsport Bergen for å søke om plass på kurset innen Søknadsfrist 2.

Dersom du ennå ikke har bevis fra Norsk Fjellsportforum må du først søke til Norsk Fjellsportforum innen Søknadsfrist 1. Hvis søknaden godkjennes og du får prekvalifiseringsbevis sender du dette sammen med søknad og turdagbok videre til DNT fjellsport Bergen innen Søknadsfrist 2.  

Søknadsfrist 1: Til Norsk Fjellsportforum: 1. april (post@fjellsportforum.no).

Søknadsfrist 2: Til DNT fjellsport Bergen: 15. juni (omogreid@gmail.com)

LEDIGE PLASSER. FORTLØPENDE OPPTAK.

NB! Ufullstendige søknader til Norsk Fjellsportforum blir sendt i retur og ikke behandlet. Pass på at alt er utfylt i søknadsskjemaet og at turdagboka inneholder et tilstrekkelig antall loggførte klatreruter til å dokumentere at du er innenfor opptakskravene. DNT fjellsport Bergen hjelper deg gjerne med å se over at søknaden er komplett før innsending. Du kan da kontakte omogreid@gmail.com i god tid før Søknadsfrist 1 for å få hjelp med dette.

Overnatting og mat: Overnatting i egne telt nær kursområdene. Hver enkelt ordner sin egen mat i løpet av kurset.

Pris DNT-medlem: 3950,-
Pris ikke-medlem: 4650,-

Les generelle vilkår 

Spørsmål? Ta kontakt på tlf. 55 33 58 10 eller epost bht@dnt.no 

 

Metodekurs klatring

LEDIGE PLASSER. FORTLØPENDE OPPTAK Metodekurs klatring er første kurs du må delta på dersom du ønsker å utdanne deg til klatreinstruktør for å instruere i naturlig sikret klatring. Dette kurset ...

Kontaktinformasjon:

 • DNT fjellsport Bergen
 • Tlf. 55335810
 • E-post: bht@dnt.no