Isklatreinstruktørkurs (NF-godkjent)

Kurs

Fra dato
20. januar 2021 kl. 19:00
Til dato
24. januar 2021 kl. 16:00
Vanskelighetsgrad
Ekstra krevende  
Passer spesielt for
Ungdom, Fjellsportinteresserte
Turtyper
Kurs, Instruktørkurs, Isklatre, Golsjuvet, Isklatring, Isklatrekurs,
Arrangører
DNT fjellsport Bergen, Bergen og Hordaland Turlag , DNT fjellsport
Turkode
402
Dette arrangementet er over!

Vi setter i vinter opp et isklatreinstruktørkurs for deg som allerede er klatreinstruktør (lavland/høyfjell) og ønsker å utvide ditt arbeidsfelt til å omfatte instruksjon på fosseis.

Kurset arrangeres i Gol/Hemsedal hvor vi vil benytte Golsjuvet og de frosne fossene i Hemsedal som kursarena. Vi bor på hytte i Gol.

Smittevern

Vi følger råd angående gjennomføring av kurs, og har en egen smitteverninstruks i DNT

Formål med kurset

Kurset er en videreutdanning for godkjente klatreinstruktører som ønsker å utvide sitt arbeidsområde til også å innbefatte instruksjon i og organisering av klatring på fosseis. Deltakerne skal bevisstgjøres om forutsetninger for sikker klatring på fosseis og bruk av økser på klippe (tørrøksing). De skal gjøres godt kjent med metodesett og tankegang for sikring på is og snø, dog ikke alpin vinterklatring. Deltakerne skal vise at de er klar over og tar hensyn til de spesielle farer man møter under klatring på fosseis, herunder skred, isras og faren ved å klatre med skarpt utstyr. I tillegg skal deltakerne være bevisste på valg av klær og utstyr til klatreturer i fosseis. Deltagerne skal også vise at de er i stand til å undervise i disse emnene.

Læringsmål
Etter endt kurs skal deltakerne:
 • Kunne mestre og vurdere utstyret som brukes ved flertaulengders klatring på fosseis og kunne forklare utstyrets ulike funksjoner, bruksområder og begrensinger, med særlig vekt på bruken av naturlige sikringsmidler ved klatring på fosseis, miks og snø. De skal forstå hva som er feil bruk av utstyret og hvilke konsekvenser det kan medføre.

 • Ha en grundig forståelse av standard metodesett ved flertaulengders klatring på fosseis, med særlig vekt på sikringsplasseringer og forlengere, sikringskjeden, standplasser, klatring på enkelttau og dobbelttau, og evne til å bruke og vurdere dette.

 • Kunne vurdere linjevalg i fosseis og finne hensiktsmessig og sikker plassering av standplass, og kunne grunngi disse valgene.

 • Kunne bruke og vurdere teknikker for å bevege seg sikkert på bratt is og snø.

 • Kunne bruke og vurdere standard metodesett for flertaulengders rappell på isruter, samt metoder for å ivareta deltakersikkerhet under flertaulengders rappell med en instruktør alene.

 • Kunne ta i bruk standard metoder for kameratredning i situasjoner på fosseis.

Opptakskrav
 • Godkjent klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell.

 • Minimum 2 års erfaring med klatring av flertaulengders fosseruter i forskjellige områder.

 • Sikkert og metodisk kunne lede grad WI4.

 • Generell erfaring fra turer i fjellet vinterstid.

 • Skredkompetanse tilsvarende NF grunnkurs skred eller tilsvarende egenerfaring.

Rutiner for opptak:

Søker må fylle ut et søknadsskjema og en turdagbok over klatreaktivitet.
Lenke til søknadsskjema
Lenke til turdagbokskjema

Prekvalifisering:

For å bli tatt opp til isklatreinstruktørkurs må du sende søknad og turdagbok til Norsk Fjellsportforum som vil vurdere om du tilfredsstiller opptakskravene til instruktørkurset. Dersom du gjør det får du utstedt et bevis (prekvalifiseringsbevis) på dette. Når du har fått prekvalifiseringsbeviset vil DNT fjellsport Bergen som arrangerer instruktørkurset kunne tilby deg plass på instruktørkurset i Gol/Hemsedal. Det gjøres fortløpende opptak av kvalifiserte søkere.

Dersom du allerede har et prekvalifiseringsbevis fra Norsk Fjellsportforum, kan du sende dette sammen med søknad og turdagbok direkte til DNT fjellsport Bergen for å søke om plass på kurset innen Søknadsfrist 2.

Dersom du ennå ikke har bevis fra Norsk Fjellsportforum må du først søke til Norsk Fjellsportforum innen Søknadsfrist 1. Hvis søknaden godkjennes og du får prekvalifiseringsbevis sender du dette sammen med søknad og turdagbok videre til DNT fjellsport Bergen innen Søknadsfrist 2.  

Søknadsfrist 1: Til Norsk Fjellsportforum: 5. desember (post@fjellsportforum.no).

Søknadsfrist 2: Til DNT fjellsport Bergen: 1. januar (omogreid@gmail.com)

NB! Ufullstendige søknader til Norsk Fjellsportforum blir sendt i retur og ikke behandlet. Pass på at alt er utfylt i søknadsskjemaet og at turdagboka inneholder et tilstrekkelig antall loggførte klatreruter til å dokumentere at du er innenfor opptakskravene. DNT fjellsport Bergen hjelper deg gjerne med å se over at søknaden er komplett før innsending. Du kan da kontakte omogreid@gmail.com i god tid før Søknadsfrist 1 for å få hjelp med dette.

Overnatting: Det er bestilt campinghytter på Gol. Vi ordner middag sammen på hytten.

Mat: Hver enkelt deltaker ordner sin egen mat. Vi samordner og spleiser på middag.

Oppstart og avslutning: Oppmøte Gol onsdag kveld. Avslutning søndag ettermiddag.

Pris: 4410 kr for medlemmer, 5110 kr for ikke-medlemmer. Meld deg inn her om du ikke er DNT-medlem. Prisen inkluderer kursledelse og overnatting på campinghytte. Mat og reise er ikke inkludert i prisen.

Det er mulig å søke refusjon for kurset om du er aktiv isklatreinstruktør i Bergen og Hordaland Turlag. Les mer her: https://www.bergenoghordalandturlag.no/kursstotte/

Vilkår: Se generelle vilkår

Spørsmål? Ta kontakt på med administrasjonen på bht@dnt.no og tlf. 55 33 58 10

Isklatreinstruktørkurs (NF-godkjent)

Vi setter i vinter opp et isklatreinstruktørkurs for deg som allerede er klatreinstruktør (lavland/høyfjell) og ønsker å utvide ditt arbeidsfelt til å omfatte instruksjon på fosseis. Kurset arrangeres i Gol/Hemsedal ...

Kontaktinformasjon: