Digitalt årsmøte med foredrag om ekspedisjons-planlegging

Arrangement

Dato
3. februar 2021 kl. 18:00
Passer spesielt for
Fjellsportinteresserte
Turtyper
Arrangement, Fjellsportsamling, Digitaltårsmøte
Arrangør
DNT fjellsport Bergen
Dette arrangementet er over!

DNT fjellsport Bergen ønsker velkommen til ordinært årsmøte i 2021. Årsmøtet sendes digitalt via Teams fra Friluftslivets hus i Tverrgaten 4-6, kl.18.00 onsdag 03,februar. Link til årsmøtet sendes på epost til alle påmeldte kvelden før årsmøtet.

I forkant av selve årsmøte vil vår turleder Petter Bjørstad holde et fordrag om ekspedisjonsplanlegging hvor han deler av sine erfaringer fra ekspedisjoner og eventyr verden over. Foredraget begynner kl.18.00 og årsmøtet følger ca. en halv time etter det. Både foredraget og årsmøtet er åpent for alle interesserte. For å kunne legge godt til rette for digital avstemming ber vi om at alle interesserte melder seg på årsmøtet senest dagen i forveien. Alle medlemmer som ligger under Bergen i Bergen- og Hordaland Turlag har stemmerett på årsmøtet. Tradisjon tro vil vi på slutten av møtet avsløre hvem som kåres til årets fjellsporter hvor DNT fjellsport Bergen ønsker å gjøre litt ekstra stas på en som har utmerket seg og bidratt positivt til miljøet i året som har gått.  

Dagsorden for årsmøtet

Foredrag om ekspedisjonsplanlegging med Petter Bjørstad

1. Årsmelding 

Forslag til årsmelding er vedlagt.

2. Innkomne forslag

Styrets strategidokument for perioden 2021 til 2025 legges frem for årsmøtet i korte trekk. Strategidokumentet er sendt ut sammen med innkallingen. 

3. Valg 

Valgkomiteens innstilling er vedlagt og presenteres av valgkomiteen.
Styrets innstilling til ny valgkomité frem mot årsmøtet i 2022 er vedlagt.

4. Informasjon fra administrasjonen

Fremlegges av Silje Valla, fjellsportansvarlig i Bergen og Hordaland Turlag.

5. Eventuelt 

Kåring av årets fjellsporter 2020.