NF Metodeseminar klatring

Kurs

Fra dato
29. april kl. 08:00
Til dato
1. mai
Vanskelighetsgrad
Ekstra krevende  
Passer spesielt for
Fjellsportinteresserte
Turtyper
Kurs, Instruktørkurs, Fjellklatrekurs, Klatrekurs
Arrangører
DNT fjellsport Bergen, Bergen og Hordaland Turlag , DNT fjellsport
Turkode
417
Dette arrangementet er over!

Metodeseminar klatring er et seminar for de som er eller har vært godkjent som klatreinstruktør lavland/høyfjell. Seminaret er nødvendig  for klatreinstruktører som ønsker å videreutdanne seg til klatreinstruktør nivå 2, det kvalifiserer også til regodkjenning som klatreinstruktør nivå 1. Det skal gi deltakerne dypere innblikk i og forståelse av metoder for taulagsklatring og kameratredning og evne til å beherske og vurdere disse.

Seminaret arrangeres på Sotra utenfor Bergen.

Seminaret skal gi anledning til øving med og diskusjon om metoder, og gjennom dette gi deltakerne bredt  innblikk  i  fortrinn  og  ulemper  ved  ulike  metoder  i  gitte  situasjoner.  Seminaret  skal  gi deltakerne en gjensidig, faglig oppdatering og bidra til at et enhetlig metodesett praktiseres likt på alle kvalifiserende kurs etter Nasjonal standard. Seminaret skal også være et forum for å utveksle erfaringer med andre instruktører.  Det ventes at deltakerne er aktive i diskusjoner og selv bidrar til innhold og gjennomføring.

Seminaret  skal  gi  deltakerne  anledning  til  å  bruke  og  drøfte  metodesettene  for  fjellklatring  og videregående kameratredning. De skal ha detaljert kunnskap om standardmetodene for samme som brukes  i  kvalifiserende  kurs  etter  Nasjonal  standard;  de  skal  kunne  gjøre  rede  for  hvorfor  disse
metodene  er  valgt, og  de  skal  selv  vise  gode  ferdigheter  i  bruk  av  metodene.  Deltakerne  skal  i tillegg  kunne  bedømme  hvordan  ulykker  kan  og  bør  forebygges,  både  generelt  og  spesielt  i forbindelse med kurs og organisert klatring.

Temaliste

 • Prøving og drøfting av metoder i kursklatring og grunnleggende kameratredning.
 • Ulykkesforebyggende  arbeid,  med  spesiell  vekt  på  analyse  av  risikofaktorer,  tiltak  for  å redusere  faren  for  mistak  og  konsekvenser  av  mistak. Ansvaret  for  egen  og  deltakeres sikkerhet skal drøftes.
 • Etikk, sikkerhet og ansvar, jf. veilederkurset.
 • Improvisert redning i kompliserte situasjoner i fjellvegg.
 • Valg av område for redningsøvelser.
 • Ansvar og opptreden ved ulykker på kurs eller under føring.
 • Varsling og organisering ved en ulykke.
 • Teoretisk  innføring  i  den  organiserte  redningstjenesten  og  hvordan  en  redningsaksjon organiseres og gjennomføres.
 • Hensyn til natur ved en eventuell ulykkeshendelse.
 • Førstehjelp.

Om vurdering

Deltakerne skal få en løpende, muntlig vurdering underveis i seminaret. Sluttvurdering skal gis i en personlig samtale med hver enkelt deltaker. Deltakeren skal oppfordres til selv å gjøre seg opp en mening om sine sterke og svake sider som instruktør. Kandidatene skal vurderes ut fra følgende punkt, i prioritert rekkefølge: Sikkerhet, egenferdighet, formidlingsevne og lederskap. Kandidatene vurderes til bestått eller ikke bestått, og kursleder skal gi en skriftlig og begrunnet vurdering som føres inn i kandidatens loggbok.

For kandidater til nivå 2 skal det på redningsdelen legges avgjørende vekt på hensiktsmessig og troverdig innsats i redningsarbeid på klippe.  Deltakere som viser lav egenferdighet og/eller liten forståelse for sikkerhet og metoder skal ikke anbefales som klatreinstruktør 2 høyfjell.

For kandidater til regodkjenning på nivå 1 skal det minst dokumenteres ferdigheter tilsvarende de som skal til for å bestå veilederkurs klatring.

Arbeidsfelt

 • Seminaret gir i seg selv ikke utvidet arbeidsområde som instruktør, men er nødvendig i kvalifiseringen til klatreinstruktør 2 høyfjell.
 • Seminaret kvalifiserer til regodkjenning som klatreinstruktør nivå 1.

Mat og overnatting

Hver enkelt ordner sin egen mat i løpet av kurset. Kurset vil returnere til Bergen hver kveld. Tilreisende må ordne egen overnatting.

Pris: 1900 kr for medlemmer, 2640 kr for ikke-medlemmer. Ikke medlem? Bli medlem her. 

NF Metodeseminar klatring

Metodeseminar klatring er et seminar for de som er eller har vært godkjent som klatreinstruktør lavland/høyfjell. Seminaret er nødvendig  for klatreinstruktører som ønsker å videreutdanne seg til klatreinstruktør nivå 2, ...

Kontaktinformasjon:

Turleder:

 • Odd Magne Øgreid