Metodekurs bre i Jostedalen

Metodekurs bre er første kurs du må delta på dersom du ønsker å utdanne deg til breinstruktør for å instruere i brevandring og være brefører. Dette kurset går over fire dager og en kveld, og er lagt til Jostedalen som kursområde.

Deltakerne skal bevisstgjøres om viktigheten av sikkert veivalg på bre og i alpint terreng, og gjøres godt kjent med metodesett og tankegang for sikring og redning på bre, i snøbakker og utsatt terreng (dog ikke klatreterreng). Deltakerne skal vise at de kan orientering og at de har alminnelig god utholdenhet og bevegelsesteknikk i ulendt terreng, på snø og på is. Deltakerne skal videre bevisstgjøres omgrunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen naturvennlig ferdsel. Kurset skal anspore til refleksjon over instruktørens formidlerrolle og ansvar.  

Kurset  er  første  trinn  i  utdanningen  til breinstruktør 1. For å delta på kurset må du tilfredstille opptakskravene fra Norsk Fjellsportforum, og gjennom en søknadsprosess der du dokumenterer at du har nok erfaring til å tilfredsstille disse. Se nederst på siden for informasjon om dette.

Smittevern

Vi følger råd angående gjennomføring av kurs, og har en egen smitteverninstruks i DNT

Opptakskrav til kurset:

  • Fylt 18 år ved kursets begynnelse.
  • Brekurs , videregående brekurs eller tilsvarende kunnskaper.
  • Fjellvant, med minst to års erfaring med selvstendige breturer (minst 10 dager), og alpine turer sommer og vinter (minst 20 døgn)
  • Gjennomført flere turer med overnatting ute både sommer og vinter

Rutiner for opptak:

Søker må fylle ut et søknadsskjema og en turdagbok over klatreaktivitet.
Lenke til søknadsskjema
Lenke til turdagbokskjema

Prekvalifisering: 

Nytt søknadssystem

For å bli tatt opp til metodekurs bre må du sende inn søknad og turdagbok som vil vurdere om du tilfredsstiller opptakskravene til metodekurs bre. Fra og med i dag, 18.mars, skal alle søknader til NF leveres i søknadsportalen til nye Brattkompetanse. Turdagbok, loggbok og all annen relevant dokumentasjon lastes også opp her. Søknadene blir fortsatt behandlet av de respektive fagkomiteer i Norsk Fjellsportforum.

Dersom du gjør det får du utstedt et bevis (prekvalifiseringsbevis) på dette. Når du har fått prekvalifiseringsbeviset vil DNT fjellsport Bergen som arrangerer metodekurset så kunne tilby deg plass på metodekurset. 

Dersom du allerede har et prekvalifiseringsbevis fra Norsk Fjellsportforum, kan du sende dette sammen med søknad og turdagbok direkte til DNT fjellsport Bergen for å søke om plass på kurset.

Dersom du ennå ikke har bevis fra Norsk Fjellsportforum må du først søke til Norsk Fjellsportforum innen Søknadsfrist 1. Hvis søknaden godkjennes og du får prekvalifiseringsbevis sender du dette sammen med søknad og turdagbok videre til DNT fjellsport Bergen innen Søknadsfrist 2.  

Søknadsfrist 1: Til Norsk Fjellsportforum: snarest mulig til Brattkompetanse

Søknadsfrist 2: Til DNT fjellsport Bergen: snarest mulig (stig.hordvik@gmail.com)

NB! Ufullstendige søknader til Norsk Fjellsportforum blir sendt i retur og ikke behandlet. Pass på at alt er utfylt i søknadsskjemaet og at turdagboka inneholder et tilstrekkelig antall loggførte breturer til å dokumentere at du er innenfor opptakskravene. DNT fjellsport Bergen hjelper deg gjerne med å se over at søknaden er komplett før innsending. Du kan da kontakte stig.hordvik@gmail.com i god tid før søknadsfrist  for å få hjelp med dette.

Overnatting og mat: Det blir overnatting i campinghytter på Jostedalen camping og vi lager felles middag torsdag, fredag og lørdag. Overnatting og middag er inkludert i kursavgiften, den øvrige mat må du holde selv.

Pris medlem: 5 500 kr

Pris ikke medlem: 6 200 kr

Er du aktiv i Bergen og Hordaland Turlag kan du søke om kurstøtte til kurset.

  • Kurs som gir kompetanse hvor deltaker ved oppnådd instruktørnivå kan motta lønn, dekkes med opptil 100%, gitt at søker forplikter seg til å holde minst 3 relaterte aktiviteter innen de neste 2 år for å fullbyrde refusjon av kurset.

Les mer her: https://www.bergenoghordalandturlag.no/kursstotte/

Spørsmål? Send mail administrasjonen til bht@dnt.no eller tlf: 55 33 38 10. 

Metodekurs bre i Jostedalen

Metodekurs bre er første kurs du må delta på dersom du ønsker å utdanne deg til breinstruktør for å instruere i brevandring og være brefører. Dette kurset går over fire ...

Kontaktinformasjon:

  • DNT fjellsport Bergen
  • Tlf. 55335810
  • E-post: bht@dnt.no