Digitalt Årsmøte DNT fjellsport Bergen 2022

Arrangement

Dato
3. februar kl. 18:00
Passer spesielt for
Fjellsportinteresserte
Arrangører
DNT fjellsport Bergen, Bergen og Hordaland Turlag
Dette arrangementet er over!

Velkommen til digitalt årsmøte for DNT fjellsport Bergen!

 

Gjennomføring og påmelding

På grunn av smittevernhensyn vil fysisk oppmøte på årsmøtet i år være forbeholdt styret og andre med sentrale funksjoner. Alle andre er velkomne til å delta digitalt via Teams. 

Det er nødvendig med påmelding, dette for at vi skal kunne gjennomføre avstemning. Alle medlemmer som ligger under Bergen i Bergen- og Hordaland Turlag har stemmerett på årsmøtet. Link til årsmøtet sendes på epost til alle påmeldte kvelden før.  Påmeldingsfrist 2. februar. 

 

Foredrag

I forkant av selve årsmøtet vil vår turleder Are Sæbø vise bilder fra og fortelle om en spesiell skitur. I mars 2021, gikk han på ski fra Lofthus i Hardanger til Slottsplassen i Oslo sammen med 10 andre menn. Målet var å hylle friluftsidealet Dronning Sonja og de gamle rutene som koblet øst og vest sammen for 100 år siden.

Foredraget begynner kl.18.00 og årsmøtet følger ca. en halv time etter det. Både foredraget og årsmøtet er åpent for alle interesserte.

 

Dagsorden

1. Velkommen og åpning av møtet

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden

  • Valg av møteleder: styret foreslår Jenny Wille Joung

  • Valg av tellekorps: styret foreslår Joacim Agledal 

  • Referent: styret foreslår Ingvar Kalberg 

 

2. Årsmelding 2021 

Forslag til årsmelding er vedlagt.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar DNT fjellsport Bergen sin årsmelding for 2021.

 

3. Innkomne forslag

Styret har innen utgangen av januar ikke mottatt forslag om vedtektsendringer eller andre forslag. 

 

4. Valg 

Valgkomiteens innstilling er vedlagt og presenteres av valgkomiteen.
Styrets innstilling til ny valgkomité frem mot årsmøtet i 2023 er vedlagt.

 

5. Informasjon fra administrasjonen

Fremlegges av representant fra administrasjonen i Bergen og Hordaland Turlag Rune Mo-Bjørkelund.

 

6. Eventuelt 

Kåring av årets fjellsporter 2021.

Innkalling, årsmelding og valgkomiteens innstilling ligger vedlagt her