Valg av nye styremedlemmer - er du interessert?

Kan du tenke deg å være med å forme DNT fjellsport Bergen og vårt tilbud? Kunne du tenke deg å være en del av styret og ta del i det arbeidet vi gjør? Eller kanskje kjenner du noen som egner seg? DNT fjellsport Bergen arrangerer årsmøte torsdag 15. februar og skal da velge inn 2- 4 nye styremedlemmer. Vi er i år særlig på utkikk etter personer med NF-instruktørkompetanse innen klatring, bre eller skred, men også andre interesserte oppfordres til å melde sin interesse. Det viktigste er at du har et brennende ønske om å skape et aktivt, utviklende og inkluderende fjellsportmiljø i og rundt Bergen. Forslag til kandidater kan sendes til valgkomiteen som består av Endre Rieber Sommersten, Kristine Solberg og Cathrine Horn (bruk f.eks. e-post: cathrinehorn@gmail.com).  

Styret i DNT Fjellsport Bergen setter opp turprogrammet, arrangerer et par turer årlig, sørger for at det arrangeres kurs i klatring, bre og skred, og bidrar til å arrangere fjellsportmøter. Du får anledning til å delta på årsmøtet til DNT fjellsport som i år arrangeres i Lofoten, og sikkerhets- og skredkonferanser, i tillegg til årsmøtet til DNT. Sist men ikke minst: som medlem av styret er du med på å påvirke hvilken retning DNT fjellsport Bergen skal gå, og hvordan DNT fjellsport skal fremstår. Har du spørsmål til hva det innebærer å sitte i styret, kan du ta kontakt med valgkomiteen eller ett av dagens styremedlemmer. Du finner oss her: https://bergen.dntfjellsport.no/om-oss/

Skrevet av Kari Halland 9. januar 2018