Tverrgaten 4-6 fasade Turlagskontoret i Bergen
Tverrgaten 4-6 fasade Turlagskontoret i Bergen

Årsmøte

Årsmøtet i DNT fjellsport Bergen blir arrangert i Friluftslivets hus i Tverrgaten 4-6 torsdag 15. februar klokka 19:00.

Dagsorden:

1. Årsmelding 

2. Innkomne forslag 

3. Valg 

4. Informasjon fra administrasjonen

5. Eventuelt. 

Valgkomiteens innstilling:

 2018 står fire styremedlemmer på valg; Knut Holter Rygh, Are Sæbø, Are Sandvik og Joacim Agledal. Av disse ønsker ikke Knut og Are Sæbø å stille til gjenvalg, mens Are Sandvik og Joacim er positive til å ta to nye år dersom ikke andre, gode kandidater dukker opp. Det sittende styret ønsker å opprettholde åtte medlemmer noe som vil si at fire kandidater må innstilles.


Valgkomiteen har kontaktet og blitt kontaktet av flere som ønsker å være med i styret; Selina Våge, Adam Custer og Tom Fredrik Iversen. Selina, Adam og Tom Fredrik er alle kjente i miljøet og deltar på turer og arrangement.


Valgkomiteen innstiller følgende fire til styret:

Selina Våge, Adam Custer, Tom fredrik Iversen og Are Sandvik


Valgkomiteens begrunnelse:

Både Joacim og Are Sandvik vil ha begrensninger til sin deltagelse i styret og vi mener derfor det vil være hensiktsmessig å ta inn de tre nye kandidatene samt beholde Are for å ivareta kunnskap og historikk og sørge for kompetanseoverføring til nye styremedlemmer og ny styreleder. Joacim sitter i DNT Fjellsport sentralstyre og ønsker å satse den veien. Det betyr at han har begrenset tid og kapasitet til å ta tak i den daglige driften som styret i Fjellsport Bergen jobber med.

  

Selina Våge er en sprudlende glad jente som er svært entusiastisk over alt av fjellsportaktiviteter, det være seg topptur, pulktur, klatring, isklatring eller hverdagstur. Hun bidrar aktivt i ressursgruppen i dag og er stort sett å finne på deltagerlistene til turene våre om hun ikke er på egne turer. Hun skal også delta i årets ekspedisjon Amundsen sammen med Cathrine Horn i laget SealCats, en favoritt i dameklassen.


Adam Custer er en svært erfaren fjellsporter av den utenlandske sorten, nærmere bestemt fra fjellene i Amerika. Han er en stødig klatrer både på fjell og is og leter stadig etter nye islinjer å prøve seg på. I tillegg går han mye på topptur og grunnet hans erfaring og dyktighet ser vi mer enn gjerne bort fra at han står splitboard ;) Adam er også en del av ressursgruppen i dag.


Tom Fredrik Iversen har flere år bak seg i styret i BSI Friluft, senest som utstyrsansvarlig. Han er en ivrig klatrer med mest erfaring innen sportsklatring men også trad og har nylig tatt isklatrekurs. Han er også ivrig på topptur, tar gjerne en tur på fjellski og ivrer veldig for snøkiting.

Skrevet av Are Mossefinn Sandvik 4. februar 2018