Valg av valgkomite 18. april kl 20:00 i Marken

Valg av valgkomite ble uheldigvis utelatt på årsmøtet til DNT fjellsport Bergen 15. februar, og dette skal derfor gjøres nå.

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som velges for 1 år av gangen. Valgkomiteen velger selv sin leder. Valgkomiteen har som oppgave å foreslå styremedlemmer til styret i DNT fjellsport Bergen, og forslaget skal være styret i hende innen utgangen av januar hvert år. Forslag til kandidater kan fremsettes av et hvert medlem av DNT fjellsport Bergen, og alle fremmøtte har stemmerett. 

Innstilling til valgkomite: Endre Rieber Sommersten, Are Opstad Sæbø, Selina Våge. 

Endre Rieber Sommersten og Are Opstad Sæbø har begge satt i valgkomiteen tidligere og har god kjennskap til fjellsportmiljøet i Bergen. Selina Våge er nåværende medlem av styret i DNT fjellsport Bergen, men er ikke på valg selv for neste styreperiode. 

Tid: 20:00

Sted: Bergen og Hordaland Turlag i Friluftslivets hus i Marken (Tverrgaten 4-6)

Vel møtt!

Silje presenterte informasjon fra administrasjonen under  årsmøtet i februar.
Silje presenterte informasjon fra administrasjonen under årsmøtet i februar. Foto: Kari Halland

Skrevet av Kari Halland 13. april 2018