Velkommen til fjellmøte 25. okt - Risikovurdering på tur

BSI friluft og DNT fjellsport Bergen inviterer til fjellmøte på Det Akademiske Kvarter (rom Storelogen), 25. oktober. Møtet starter 20:15 og varer i 1,5-2 timer. 

Fra arrangement på Facebook:

Er du mye på tur? Har du reflektert over viktigheten av risikovurdering? På fjellmøtet for oktober er BSI Friluft og DNT Fjellsport Bergen heldig å få besøk av Lasse Fossedal. Lasse har 31 års erfaring som redningsmann i Norsk Luftambulanse med en særlig interesse for fjellmedisin. Dette er med andre ord en mann med mye kunnskap! 

Under foredraget vil Lasse fokusere på risikovurdering, vurdering av vær og turgruppe. Hvordan kan vi på best mulig håndtere forandringer underveis? Hvilke risikoreduserende tiltak kan man gjøre for å sørge for at turen blir gjennomført på en trygg måte? Han vil her trekke inn sine egne erfaringer som redningsmann. 

Vi håper at så mange som mulig tar turen til Kvarteret for å øke kunnskap rundt et viktig tema. Kanskje du lærer noe som gjør at dine fremtidige turer kan bli enda bedre gjennomført? Foredraget finner sted i Storelogen. 

Kart og kompass, utenfor Hadlaskard.
Kart og kompass, utenfor Hadlaskard. Foto: Andre Marton Pedersen, André Marton Pedersen

Skrevet av Kari Halland 15. oktober 2018