Valg av nye styremedlemmer - noe for deg?

Kan du tenke deg å være med å forme DNT fjellsport Bergen og vårt tilbud? Kunne du tenke deg å være en del av styret og ta del i det arbeidet vi gjør? Eller kanskje kjenner du noen som egner seg? DNT fjellsport Bergen arrangerer årsmøte onsdag 20. februar og skal da velge inn 2- 4 nye styremedlemmer. 

Du bør ha erfaring fra fjellsportturer og en plan om at det skal bli flere. Det viktigste er at du har et brennende ønske om å bidra til et aktivt, utviklende og inkluderende fjellsportmiljø i og rundt Bergen. Forslag til kandidater kan sendes til valgkomiteen som består av Endre Rieber Sommersten, Selina Våge og Are Opstad Sæbø (bruk f.eks. e-post: endrers@online.no, selinavaage@gmail.com, aresabo@gmail.com ).  

Styret i DNT Fjellsport Bergen setter opp turprogrammet, arrangerer et par turer årlig, sørger for at det arrangeres kurs i klatring, bre og skred, og bidrar til å arrangere fjellsportmøter. Du får anledning til å delta på årsmøtet til DNT fjellsport som i år arrangeres i Tromsø, sikkerhets- og skredkonferanser og fjellsportkonferanser, i tillegg til årsmøtet til DNT. Sist, men ikke minst: som medlem av styret er du med på å påvirke hvilken retning DNT fjellsport Bergen skal gå, og hvordan DNT fjellsport skal fremstår. Har du spørsmål til hva det innebærer å sitte i styret, kan du ta kontakt med valgkomiteen eller ett av dagens styremedlemmer. Du finner oss her: https://bergen.dntfjellsport.no/om-oss/


DNT fjellport Bergen ble tildelt Fjellsportprisen 2018. Her representert ved deler av styret og andre representanter fra Bergen.
DNT fjellport Bergen ble tildelt Fjellsportprisen 2018. Her representert ved deler av styret og andre representanter fra Bergen. Foto: Marino J. Ask

Skrevet av Kari Halland 10. januar 2019