Årsmøte 20. februar

Årsmøtet i DNT fjellsport Bergen blir arrangert i Friluftslivets hus i Tverrgaten 4-6 torsdag 20. februar klokka 19:00. Vel møtt!


1. Årsmelding

Forslag til årsmelding er vedlagt.

2. Innkomne forslag

Forslag til vedtektsending er vedlagt.

3. Valg

Valgkomiteens innstilling er vedlagt.
Styrets innstilling til ny valgkomité frem mot årsmøtet i 2020 er vedlagt.

4. Informasjon fra administrasjonen

Fremlegges av administrasjonen sin representant Einar Sleire.

5. Eventuelt

Kåring av årets fjellsporter 2018.

VEDLEGG (PDF)


Skrevet av Kari Halland 6. februar 2019