Årsmøte 19. februar 2020

Årsmøtet i DNT fjellsport Bergen blir arrangert i Friluftslivets hus i Tverrgaten 4-6 onsdag 19. februar klokka 18:00. Alle som ønsker å stille er velkommen!

Foredrag

I forkant av selve årsmøtet vil Fredrik Brun fortelle om sin tur til Jan Mayen i juni 2019. Foredraget begynner kl 18:00 og årsmøtet følger ca en halv time etter det. 

Dagsorden

1. Årsmelding 

Forslag til årsmelding er vedlagt.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar DNT fjellsports Bergen sin årsmelding for 2019.

2. Innkomne forslag

Forslag til vedtektsending er vedlagt.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til vedtektsendring.  

3. Valg 

Valgkomiteens innstilling er vedlagt og presenteres av valgkomiteen.
Styrets innstilling til ny valgkomité frem mot årsmøtet i 2021 er vedlagt.

4. Informasjon fra administrasjonen

Fremlegges av representant fra Bergen og Hordaland Turlag sitt styre Sara Petrine Solli.

5. Eventuelt 

Kåring av årets fjellsporter 2019.