Valg av nye styremedlemmer - er det noe for deg?

Styret i DNT fjellsport Bergen 2020
Styret i DNT fjellsport Bergen 2020 Foto: Endre Rieber Sommersten

Kan du tenke deg å være med å forme DNT fjellsport Bergen og vårt tilbud? Kunne du tenke deg å være en del av styret og ta del i det arbeidet vi gjør? Eller kanskje kjenner du noen som egner seg? 

DNT fjellsport Bergen, som er en undergruppe av Bergen og Hordaland turlag (BHT), er en de største og mest aktive av de lokale fjellsportgruppene. Vi arrangerer årsmøte 03. februar 2021 og skal da velge inn 2 nye styremedlemmer. 

Du bør ha erfaring fra fjellsportturer og en plan om at det skal bli flere. Det viktigste er at du har et brennende ønske om å bidra til et aktivt, utviklende og inkluderende fjellsportmiljø i og rundt Bergen. 

Forslag til kandidater kan sendes til valgkomiteen som består av Ingrid Hundvin (ihundvin@yahoo.no), Knut Holter Rygh (knutholterrygh@gmail.com) og Jenny Wille Joung (jennyjoung@yahoo.no).

Styret i DNT Fjellsport Bergen setter opp turprogrammet, arrangerer basecamper og et par turer årlig, sørger for at det arrangeres kurs i klatring, bre og skred, og bidrar til å arrangere fjellsportmøter. Du får anledning til å delta på årsmøtet til DNT fjellsport, sikkerhets- og skredkonferanser og fjellsportkonferanser, i tillegg til årsmøtet til DNT. Sist, men ikke minst: som medlem av styret er du med på å påvirke hvilken retning DNT fjellsport Bergen skal gå, og hvordan DNT fjellsport skal fremstå. Har du spørsmål til hva det innebærer å sitte i styret, kan du ta kontakt med valgkomiteen eller ett av dagens styremedlemmer. Du finner oss her: https://bergen.dntfjellsport.no/om-oss/​​​​​​​

Skrevet av Annbjørg Svendal 29. november 2020