Årsmøte 3. februar 2021

Årsmøtet i DNT fjellsport Bergen sendes digitalt via Teams fra Friluftslivets hus i Tverrgaten 4-6 onsdag 3. februar kl 18:00. Alle som ønsker å delta er velkommen! 

Gjennomføring og påmelding

På grunn av smittevernhensyn vil fysisk oppmøte på årsmøtet i år være forbeholdt styret og andre med sentrale funksjoner. Alle andre er velkomne til å delta digitalt via Teams. 

Det er nødvendig med påmelding via våre nettsider, dette for at vi skal kunne gjennomføre avstemning. Alle medlemmer som ligger under Bergen i Bergen- og Hordaland Turlag har stemmerett på årsmøtet. Link til årsmøtet sendes på epost til alle påmeldte kvelden før.  Påmeldingsfrist 2. februar. 

Foredrag

I forkant av selve årsmøtet vil vår turleder Petter Bjørstad holde et fordrag om ekspedisjonsplanlegging hvor han deler av sine erfaringer fra ekspedisjoner og eventyr verden over. Foredraget begynner kl.18.00 og årsmøtet følger ca. en halv time etter det. Både foredraget og årsmøtet er åpent for alle interesserte.

Dagsorden

1. Årsmelding 

Forslag til årsmelding er vedlagt. 

2. Innkomne forslag

Styrets strategidokument for perioden 2021 til 2025 legges frem for årsmøtet i korte trekk. Strategidokumentet er sendt ut sammen med innkallingen. 

3. Valg 

Valgkomiteens innstilling er vedlagt og presenteres av valgkomiteen.
Styrets innstilling til ny valgkomité frem mot årsmøtet i 2022 er vedlagt.

4. Informasjon fra administrasjonen

Fremlegges av Silja Valla, fjellsportansvarlig i Bergen og Hordaland Turlag.

5. Eventuelt 

Kåring av årets fjellsporter 2020.