Valg av nytt styre - er du vårt nye styremedlem? 

Styret 2021/2022
Styret 2021/2022 Foto: Endre Rieber Sommersten

Vil du være med å forme DNT fjellsport Bergen og vårt tilbud? Vil du bli med i Styret og ta del i arbeidet vi gjør? Eller  kjenner du noen som egner seg til denne oppgaven? 

DNT fjellsport Bergen arrangerer årsmøte 3. februar 2022 og skal da velge nye styremedlemmer. De velges inn for to år.

DNT fjellsport Bergen er en undergruppe av Bergen og Hordaland turlag (BHT) og en av de største og mest aktive av de lokale fjellsportgruppene. Styret i DNT Fjellsport Bergen setter opp turprogrammet, arrangerer basecamper og et par turer årlig, sørger for at det arrangeres kurs i klatring, bre og skred, og arrangerer hverdagsaktiviteter i samarbeid med vår ressursgruppe.

Som styremedlem får du anledning til å delta på arrangementer som årsmøtet til DNT fjellsport, sikkerhets- og skredkonferanser, fjellsportkonferanser og årsmøtet til DNT. Sist, men ikke minst: som medlem av styret er du med på å påvirke hvilken retning DNT fjellsport Bergen skal gå, og hvordan DNT fjellsport skal fremstå.

Du bør ha erfaring fra fjellsportturer og en plan om at det skal bli flere. Det viktigste er at du har et brennende ønske om å bidra til et aktivt, utviklende og inkluderende fjellsportmiljø i Bergen. Du må ha tid og kapasitet til styrearbeid.

Har du spørsmål til hva det innebærer å sitte i styret, kan du ta kontakt med valgkomiteen eller ett av dagens styremedlemmer. Du finner oss her: https://bergen.dntfjellsport.no/om-oss/​​​​​​​

Forslag til kandidater kan sendes til valgkomiteen som består av Ingrid Hundvin (ihundvin@yahoo.no), Knut Holter Rygh (knutholterrygh@gmail.com) og Annbjørg Svendal (annbjorg.svendal@gmail.com). 

Vi ønsker at du sender oss e-post med følgende: 

  • Kort om deg selv
  • Erfaring fra fjellsportaktiviteter
  • Eventuell formell fjellsportkompetanse som turleder, NF instruktør eller tilsvarende
  • Annen erfaring fra styrearbeid og frivillig arbeid
  • Hvorfor du ønsker å være med i styret

Frist: 6. desember


Skrevet av Annbjørg Svendal 3. november 2021