Faste aktiviteter

Kristine på vei ned fra Skårasalen under DNT fjellsports årsmøte på Sæbø
Kristine på vei ned fra Skårasalen under DNT fjellsports årsmøte på Sæbø Foto: Are Mossefin Sandvik

Ukentlig klatring

DNT fjellsport arrangerer ukentlig klatring onsdager fra mai til oktober. 

Primært blir ukentlig klatring arrangert ute på et av Bergens mange klatrefelt. Dette er en sosial samling, så du trenger ikke å være god å klatre, men du må ha klatreutstyr selv. 

DNT fjellsport Bergen stiller med minst en representant med en t-skjorte med "DNT fjellsport", liten rød T og slagordet "Helt bergtatt" på. Du kan møte opp med eller uten klatrepartner.

Du er selv ansvarlig for sikkerheten. Som et minimum krever vi derfor at du har brattkort eller tilsvarende. Dersom du ikke har brattkort vil vi anbefale å sjekke ut: http://www.bergen-klatreklubb.no/Sikkerhet/sikkerhet.php?artid=210  

Arrangementet annonserer på vår Facebook side tidlig i uken.  

Hverdagsturer

DNT fjellsport Bergen arrangerer hverdagsturer.

Turene er som oftest på tirsdager og skal være en sosial møteplass for de som er i fjellsportmiljøet og de som ønsker å bli kjent med fjellsportmiljøet. Hverdagsturene er som oftest joggeturer til en fjelltopp med utgangspunkt i sykkelavstand fra Bergen sentrum, men vi drar gjerne lengre for en skitur eller lignende, dersom forholdene tillater det. Hverdagsturene er organisert av en turkoordinator, og det er ikke lagt opp til at disse turene har godkjent turleder. Dette betyr at deltagere på hverdagsturene må ta ansvar for seg selv og sin egen sikkerhet

Arrangementet blir annonsert på vår Facebook side. 

Fjellsportmøte 

DNT fjellsport Bergen arrangerer i vinterhalvåret månedlige fjellsportmøter.

Foredragene blir annonsert rundt to uker før foredraget på facebook og på våre nettsider.