Gradering av våre turer

Lurer du på om turen passer for deg?

Lurer du på om turen passer for deg? Turer med DNT fjellsport Bergen havner ofte innenfor definisjonen på “ekstra krevende” innenfor den vanlige DNT-skalaen, dvs mer enn ca. 25 km, ofte utenom merkede ruter, og passende for de som er i svært god form og har god fjellerfaring. Dette betyr imidlertid ikke at alle fjellsportturer er på samme nivå når det gjelder teknisk og fysisk vanskelighetsgrad, og turene er ikke alltid både bratte, raske og lange. For å kunne gi en nyansert og standardisert tolkning av hvor krevende våre fjellsportturer er, innfører vi nå en tilleggsgradering. I første omgang innfører vi dette for sommerturer, deretter innføres det gradvis på vinterturer. 

Hvor krevende en tur er, kommer blant annet an på antall høydemeter, hvor lenge man er på tur, og om du må ha noen tekniske ferdigheter. Vi har tatt utgangspunkt i den internasjonale Yosemite-standarden for gradering av turer. Turene graderes etter to skalaer:

A) Fysisk vanskelighet: dette handler om hvor god form du må være i, og hvor lange turer du må klare å gjennomføre. Dette graderer vi etter antall høydemeter/kilometer, og hvor mange timer vi kan forvente å være ute per dag.

B) Teknisk vanskelighet: dette handler om hvilke ferdigheter du trenger. Som regel er turer en miks av ulike tekniske graderinger, og vi oppgir den vanskeligste vi kommer borti.

  1. Tur på vei/sti
  2. Tur i terreng, der man bare en gang i blant trenger å støtte seg med en hånd eller to.
  3. Bratt terreng, der en støtter seg, bruker hendene ganske mye, men hvor følelsen er at man fortsatt går. (f.eks. bratt travers med eksponering, men uten klyving eller klatring).
  4. Klyving, mange gode tak, men man bruker hendene stort sett.
  5. Klatring, men kort, ofte bare 2-4 meter. Må se etter og finne de riktige takene. 
  6. Klatring med tau og standplass, videre oppover i vanskelighet brukes klatregradering.


Dette er en generell gradering, og du må fortsatt lese turbeskrivelsen slik at du får et helhetlig bilde av hva turen innebærer for deg. Dersom du er i tvil, kontakt gjerne turlaget på epost bht@dnt.no eller tlf. 55 33 58 21.

Les mer om DNTs vanlige turgradering her: https://www.dnt.no/aktiviteter/gradering/