KURS OG FØRINGSKOMITEEN (KUFØK)

KUFØK er underlagt styret i DNT fjellsport Bergen, og har som sin viktigste oppgave å bemanne kurs- og føringsaktiviteter i Bergen Turlag med kvalifiserte skred-, bre- og klatreinstruktører. 

Ved behov for kvalifiserte instruktører innen skred, bre eller klatring til din organisasjon, bedrift, lag eller til til privat basis, kan du kontakte en av oss for et tilbud fra Bergen Turlag

Er du utdannet skred, bre- eller klatreinstruktør og ønsker å instruere på kurs for DNT fjellsport Bergen, kan du kontakte en av oss på telefon eller epost.

Stig Anton Hordvik

E-post: stig.hordvik@gmail.com 
Telefon: 95003112

NF Fjellkursleder

NF Skredinstruktør nivå 2

DNT Kursleder sommer og vinter

Stig Anton satt i DNT Fjellsport-styret 2009-2013

Odd Magne Øgreid

E-post: omogreid@gmail.com
Telefon: 97692749

Har vært utdannet NF-fjellkursleder siden 2002. Han har vært med i landsstyret til DNT Fjellsport i 6 år, og styret i DNT Fjellsport Bergen i 5 år. Han har i flere år vært engasjert i styret til Norsk Fjellsportforum. De siste årene har han vært involvert i instruktørutdanningen på både bre og klatring hos DNT. Det meste av fritiden går med til klatring innen alle disipliner.

Kjetil Midttun

Epost: kjetil_midttun@hotmail.com 

Sommer- og vinterturleder 

NF Metodesemniar skred 

Turlederinsktruktør

NF Klatreinstruktør

RETNINGSLINJER KUFØK

 1. God kommunikasjon mellom styret og KUFØK.
  1. En representant fra KUFØK har møterett på styremøter der det drøftes saker som angår KUFØK. Møteinnkalling/orientering sendes ut på forhånd.
  2. KKS-ansvarlig har møterett på KUFØK sine møter. KKS-ansvarlig skal motta alle møteinnkallinger.
  3. Møtereferater sirkuleres begge veier.
  4. KUFØK skal rådføres i saker som angår instruktører, instruktørutdanning, føringsoppdrag og Norsk Fjellsportforum (NF).
 1. Kurs – og føringskomiteen (KUFØK) sitt mandat

KUFØK sin sammensetning og størrelse skal godkjennes av styret, etter innstilling fra komiteen selv.

Kurs – og føringskomiteen skal:

  1. Sørge for kvalifisert bemanning av Bergen Turlag sine kurs, føringsoppdrag og andre aktiviteter, der det kreves sikring med tau.
  2. Sørge for utarbeidelse og revisjon av ROS-analyser for alle typer arrangementer nevnt i punkt a.
  3. Føre tilsyn med klatre – og breutstyr minst en gang i året, og anbefale innkjøp av nytt utstyr om nødvendig
  4. Gjennomføre bestilling av utstyr til aktive instruktører minst en gang i året.
  5. Samarbeide med Tur – og kursansvarlig i administrasjonen om tur-, kurs,- eller føringstilbud for bedrifter og organisasjoner, i regi av Fjellsportruppa.
  6. Gi råd til styret i saker som angår instruktører, instruktørutdanning, føringsoppdrag og NF.