Om DNT FJELLSPORT BERGEN

Styret i DNT fjellsport Bergen
Styret i DNT fjellsport Bergen Foto: Silje Valla

DNT fjellsport er en av Norges største arrangør av klatrekurs, brekurs, fjellsportkurs og andre aktiviteter som krever spesiell kompetanse, med tilbud for alle- fra nybegynnere til instruktører.

Over hele landet finnes lokale fjellsportgrupper som arrangerer turer, kurs og aktiviteter for fjellsportinteresserte. DNT fjellsport Bergen, som er en undergruppe av Bergen og Hordaland turlag (BHT), er en de største og mest aktive av de lokale fjellsportgruppene. Vi arrangerer sommer- og vinterturer med turledere, basecamper (arrangement med aktivitetstilbud) og samlinger (arrangement uten aktivitetstilbud, men med koordinator). I tillegg tar vi initiativ til klatring, lokale turer, foredrag og sosiale samlinger i bynære strøk i hverdagen (info om dette legges ut på facebook). Fordi mange av turene våre krever erfaring og kunnskap, tilbyr vi kurs innen klatring, bre og skred, både på nybegynnernivå og instruktørnivå. Ved siden av basecampene vi arrangerer, er kursene våre en viktig rekrutteringsarena og inngangsport for å bli med på turer og samlinger med oss. Vi jobber derfor aktivt for å tilrettelegge både for nye og erfarne gjennom støtte til lavterskel – og/eller kompetansehevende arrangement. DNT fjellsport Bergen legger til rette for et lærerikt miljø med mye kunnskap, turerfaring, turidéer, og pågangsmot, hovedsaklig basert på dugnad.

Medlemskap i DNT gir sterkt reduserte priser på mange av våre arrangement.

STYRET

Verv Navn E-post Telefon nr
Leder Are Mossefinn Sandvik aremosse@gmail.com  97198746
Nestleder og KUFØK-kontakt Are Opstad Sæbø aresabo@gmail.com 47668619
Tur- og programansvarlig, ressursgruppekontakt Cathrine Horn cathrinehorn@gmail.com 48350519
Tur- og programansvarlig Knut Holter Rygh knutholterrygh@yahoo.com 40620668
BC Uskedalen Celine Cevy Dahl celinecevy@gmail.com 97472879
Informasjonsansvarlig og BC vinter Kari Halland karihalland@gmail.com 98407267
Landstyrekontakt Joacim Agledal jagledal@gmail.com 90543980
Adm-kontakt Silje Valla silje.valla@dnt.no 90939264