Om DNT FJELLSPORT BERGEN

DNT fjellsport er en av Norges største arrangør av klatrekurs, brekurs, fjellsportkurs og andre aktiviteter som krever spesiell kompetanse, med tilbud for alle- fra nybegynnere til instruktører.

Over hele landet finnes lokale fjellsportgrupper som arrangerer turer, kurs og aktiviteter for fjellsportinteresserte. DNT fjellsport Bergen, som er en undergruppe av Bergen og Hordaland turlag (BHT), er en de største og mest aktive av de lokale fjellsportgruppene. Vi arrangerer sommer- og vinterturer med turledere, basecamper (arrangement med aktivitetstilbud) og samlinger (arrangement uten aktivitetstilbud, men med koordinator). I tillegg tar vi initiativ til klatring, lokale turer, foredrag og sosiale samlinger i bynære strøk i hverdagen (info om dette legges ut på facebook). Fordi mange av turene våre krever erfaring og kunnskap, tilbyr vi kurs innen klatring, bre og skred, både på nybegynnernivå og instruktørnivå. Ved siden av basecampene vi arrangerer, er kursene våre en viktig rekrutteringsarena og inngangsport for å bli med på turer og samlinger med oss. Vi jobber derfor aktivt for å tilrettelegge både for nye og erfarne gjennom støtte til lavterskel – og/eller kompetansehevende arrangement. DNT fjellsport Bergen legger til rette for et lærerikt miljø med mye kunnskap, turerfaring, turidéer, og pågangsmot, hovedsaklig basert på dugnad.

Medlemskap i DNT gir sterkt reduserte priser på mange av våre arrangement.

STYRET

Verv Navn E-post Telefon nr
Leder Cathrine Horn cathrinehorn@gmail.com 48350519
Nestleder, ressursgruppekontakt, BC Uskedalen Selina Våge selinavaage@gmail.com 94213581
Landstyrekontakt, BC vinter Robert Hamlandsø robert_mh87@hotmail.com
KUFØK-kontakt, BC vinter Are Mossefinn Sandvik aremosse@gmail.com  97198746
Samarbeid lokallag, hytteansvar, BC Uskedalen Celine Cevy Dahl celinecevy@gmail.com 97472879
Informasjonsansvarlig Kari Halland karihalland@gmail.com 98407267
Turledertur, støtte tur- og programansvar Adam Custer ascuster@gmail.com 4034507540345075
Tur- og programansvarlig Tom Fredrik Iversen tomfredrik.iversen@gmail.co

Cathrine Horn

Aktiv klatrer på fjell og is, fjellskiløper og pulktrekker, toppturentusiast og kajakkpadler. Sover helst ute og er alltid på tur. Utdannet NPF aktivitetsleder havkajakk og DNT-vinterturleder

Kari Halland

DNT-vinterturleder

Selina Våge 

Glad i natur og aktivitet. Trives med diverse type turer, året rundt og i all slags vær. Hektet på høyfjell. NPF aktivitetsleder i havkajakk.

Are Mossefinn Sandvik

DNT vinterturleiar og NF skredinstruktør.