Om DNT FJELLSPORT BERGEN

DNT fjellsport er en av Norges største arrangør av klatrekurs, brekurs, fjellsportkurs og andre aktiviteter som krever spesiell kompetanse, med tilbud for alle- fra nybegynnere til instruktører.

Over hele landet finnes lokale fjellsportgrupper som arrangerer turer, kurs og aktiviteter for fjellsportinteresserte. DNT fjellsport Bergen, som er en undergruppe av Bergen og Hordaland turlag (BHT), er en de største og mest aktive av de lokale fjellsportgruppene. Vi arrangerer sommer- og vinterturer med turledere, basecamper (arrangement med aktivitetstilbud) og samlinger (arrangement uten aktivitetstilbud, men med koordinator). I tillegg tar vi initiativ til klatring, lokale turer, foredrag og sosiale samlinger i bynære strøk i hverdagen (info om dette legges ut på facebook). Fordi mange av turene våre krever erfaring og kunnskap, tilbyr vi kurs innen klatring, bre og skred, både på nybegynnernivå og instruktørnivå. Ved siden av basecampene vi arrangerer, er kursene våre en viktig rekrutteringsarena og inngangsport for å bli med på turer og samlinger med oss. Vi jobber derfor aktivt for å tilrettelegge både for nye og erfarne gjennom støtte til lavterskel – og/eller kompetansehevende arrangement. DNT fjellsport Bergen legger til rette for et lærerikt miljø med mye kunnskap, turerfaring, turidéer, og pågangsmot, hovedsaklig basert på dugnad.

Medlemskap i DNT gir sterkt reduserte priser på mange av våre arrangement.

STYRET

Verv Navn E-post Telefon nr
Leder Cathrine Horn cathrinehorn@gmail.com 48350519
Nestleder Jenny Wille Joung  jennyjoung@yahoo.no 48238852
Styremedlem Tom Fredrik Iversen tomfredrik.iversen@gmail.com 95973923
Styremedlem Are Mossefinn Sandvik aremosse@gmail.com 97198746
Styremedlem Annbjørg Svendal annbjorg.svendal@gmail.com 41254993
Styremedlem Berit Reppen Lorentzen beritrep@gmail.com 95847455

Cathrine Horn

Aktiv klatrer på fjell og is, fjellskiløper og pulktrekker, toppturentusiast og kajakk- padler. Sover helst ute og er alltid på tur.

Utdannet NPF aktivitetsleder havkajakk og DNT vinterturleder


Tom Fredrik Iversen

Ivrig klatrer med mest erfaring innen sportsklatring, men også trad og har nylig begynt med isklatring. Han er også ivrig på topptur, tar gjerne en tur på fjellski, eller med kiten.


Jenny Wille Joung

Glad i klatring, toppturer, tinderangling og fjellskiturer. Synes brevandring og utforsking av is er fantastisk gøy. Elsker teltlivet og alt som hører med.Annbjørg Svendal

Trives på fjelltur, med sportsklatring, havkajakk og på hesteryggen. Hun er spesielt glad i vinter og snø med de muligheter det gir for turer på fjellski, toppturer og aller helst på langturer med skiseil.

DNT Sommerturleder

Berit Reppen Lorentzen

Glad i tur, både med og uten ski. Liker lange turer med fjellski og pulk og kortere turer med toppturski. Tar gjerne en klatretur i høyfjellet eller i bynære strøk.

DNT Vinterturleder og turlederkursholder

Are Mossefinn Sandvik

Turklatrar og generelt glad i å ferdast på ski, både opp-, bort- og nedover.

DNT vinterturleiar, NF skredinstruktør alpin ferdsel.