Om DNT FJELLSPORT BERGEN

DNT fjellsport er en av Norges største arrangør av klatrekurs, brekurs, fjellsportkurs og andre aktiviteter som krever spesiell kompetanse, med tilbud for alle- fra nybegynnere til instruktører.

Over hele landet finnes lokale fjellsportgrupper som arrangerer turer, kurs og aktiviteter for fjellsportinteresserte. DNT fjellsport Bergen, som er en undergruppe av Bergen og Hordaland turlag (BHT), er en de største og mest aktive av de lokale fjellsportgruppene. Vi arrangerer sommer- og vinterturer med turledere, basecamper (arrangement med aktivitetstilbud) og samlinger (arrangement uten aktivitetstilbud, men med koordinator). I tillegg tar vi initiativ til klatring, lokale turer, foredrag og sosiale samlinger i bynære strøk i hverdagen (info om dette legges ut på facebook). Fordi mange av turene våre krever erfaring og kunnskap, tilbyr vi kurs innen klatring, bre og skred, både på nybegynnernivå og instruktørnivå. Ved siden av basecampene vi arrangerer, er kursene våre en viktig rekrutteringsarena og inngangsport for å bli med på turer og samlinger med oss. Vi jobber derfor aktivt for å tilrettelegge både for nye og erfarne gjennom støtte til lavterskel – og/eller kompetansehevende arrangement. DNT fjellsport Bergen legger til rette for et lærerikt miljø med mye kunnskap, turerfaring, turidéer, og pågangsmot, hovedsaklig basert på dugnad.

Medlemskap i DNT gir sterkt reduserte priser på mange av våre arrangement.

STYRET

Verv Navn E-post Telefon nr
Leder Cathrine Horn cathrinehorn@gmail.com 48350519
Nestleder, ressursgruppekontakt, BC Uskedalen Selina Våge selinavaage@gmail.com 94213581
Landstyrekontakt, BC vinter Robert Hamlandsø robert_mh87@hotmail.com 97985159
KUFØK-kontakt, BC vinter Are Mossefinn Sandvik aremosse@gmail.com  97198746
Samarbeid lokallag, hytteansvar, BC Uskedalen Celine Cevy Dahl celinecevy@gmail.com 97472879
Informasjonsansvarlig Kari Halland karihalland@gmail.com 98407267
Turledertur, Tur- og programansvar Adam Custer ascuster@gmail.com 40345075
Tur- og programansvarlig Tom Fredrik Iversen tomfredrik.iversen@gmail.co 95973923

Cathrine Horn

Aktiv klatrer på fjell og is, fjellskiløper og pulktrekker, toppturentusiast og kajakkpadler. Sover helst ute og er alltid på tur. Utdannet NPF aktivitetsleder havkajakk og DNT-vinterturleder

Kari Halland

DNT-vinterturleder


Tom Fredrik Iversen

Ivrig klatrer med mest erfaring innen sportsklatring, men også trad og har nylig begynt med isklatring. Han er også ivrig på topptur, tar gjerne en tur på fjellski, eller med kiten.


Selina Våge 

Glad i natur og aktivitet. Trives med diverse type turer, året rundt og i all slags vær. Hektet på høyfjell. NPF aktivitetsleder i havkajakk.


Adam Custer

Erfaren fjellsporter av den utenlandske sorten, nærmere bestemt fra fjellene i Amerika. Han er en stødig klatrer både på fjell og is og leter stadig etter nye islinjer å prøve seg på. I tillegg går han mye på topptur, gjerne på splitboard.


Robert Hamlandsø


Har bred turerfaring og trives godt med kiler i fjellveggen, på høye topper i Alpene (som Mont Blanc og Matterhorn), eller på lengre turer på fjellski. Han er utdannet klatreleder inne, og har ledererfaring fra forsvaret. Sommerturledergodkjenningen i DNT er nesten i boks.Are Mossefinn Sandvik

DNT vinterturleiar og NF skredinstruktør.Celine Cevy Dahl

Aktiv klatrer i fjellet både sommer og vinter. Liker å gå toppturer og traverser gjerne med ski på beina. Utdannet DNT-sommerturleder.