Ressursgruppen

Ressursgruppen i DNT fjellsport Bergen: Marion, Olav André, Ragnhild, Jens-Petter, Thomas og Njål. Ingunn var ikke med på bildet.
Ressursgruppen i DNT fjellsport Bergen: Marion, Olav André, Ragnhild, Jens-Petter, Thomas og Njål. Ingunn var ikke med på bildet.

Ressurgruppen er 'sosialkomiteen' i DNT Fjellsport Bergen, og vi sørger for at det finnes lokale og sosiale møtearenaer i hverdagen for fjellsportinteresserte i Bergen. Målet med gruppa er å bidra til et miljø hvor man treffer turkamerater, et miljø for læring og et miljø for nye vennskap. Sammen med et godt og variert turprogram og aktiviteter arrangert av styret skal våre arrangement gi muligheter for fjellsportaktiviteter året rundt. 


Hverdagsaktivitetene arrangeres via Facebook. Aktivitetene kan variere, men de viktigste er:

  • Ukentlig klatring (normalt onsdager)
  • Foredrag/samlinger (normalt den siste torsdagen i hver måned i vinterhalvåret)
  • Hverdagsturer i nærmiljøet, både til fots, med fjellski og randoneeutstyr (typisk på tirsdager)


Gruppen består av Njål, Marion, Thomas, Olav André, Ragnhild, Jens-Petter og Ingunn.


Har du ønsker eller forslag til andre aktiviteter ressursgruppen kan arrangere, ta gjerne kontakt med oss på Facebook!