Ressursgruppen

Ressurgruppen er 'sosialkomiteen' i DNT Fjellsport Bergen, og vi sørger for at det finnes lokale og sosiale møtearenaer i hverdagen for fjellsportinteresserte i Bergen. Målet med gruppa er å bidra til et miljø hvor man treffer turkamerater, et miljø for læring og et miljø for nye vennskap. Sammen med et godt og variert turprogram og aktiviteter arrangert av styret skal våre arrangement gi muligheter for fjellsportaktiviteter året rundt. 


Hverdagsaktivitetene arrangeres via Facebook. Aktivitetene kan variere, men de viktigste er:

  • Ukentlig klatring (normalt onsdager)
  • Foredrag/samlinger (normalt den siste torsdagen i hver måned i vinterhalvåret)
  • Hverdagsturer i nærmiljøet, både til fots, med fjellski og randoneeutstyr (typisk på tirsdager)


Ressursgrupen har følgende medlemmer: Marion Buunk, Njål Farestveit, Thomas Nordin, Olav Andrè Posch, Ingunn Lunde og Kathinka Helland Nordmo

Har du ønsker eller forslag til andre aktiviteter ressursgruppen kan arrangere, ta gjerne kontakt med oss på Facebook!