VEDTEKTER FOR DNT FJELLSPORT BERGEN

Gjeldende vedtekter ble vedtatt på årsmøtet til DNT fjellsport Bergen 19.02.2020

Vedtekter (PDF)